top of page
En himmelsk plass.png

Rynkebehandling

Denne behandlingen kan redusere synlige linjer og anspente ansiktsmuskler, og dermed glatte ut den overliggende huden. I kosmetisk sammenheng er dette mest kjent for å bli brukt i områder som panne, mellom og rundt øyne. I medisinske sammenheng brukes dette til å behandle for eksempel migrene, muskelspasmer og hyperhidrose.

Rynkebehandling inkluderer en oppfølgingstime som anbefales å gjøres 2-3 uker etter behandling. Dette avtales med din behandler.

Ved rynkebehandling brukes et registret legemiddel og det kreves derfor konsultasjon med vår ansvarlig lege før behandling. Dette i henhold til helsepersonell loven §4, og forskrift om legemiddelhåndtering §7, andre ledd. Denne legekonsultasjonen kan da gi godkjenning til bruk av legemiddelet opptil et 1 år ved uendret helsetilstand og koster 399kr. Denne konsultasjonen gjøres gjennom det telemedisinske systemet Aeastmed.

Vi har 18 års aldersgrense på denne behandlingen. Dette er også et krav fra myndighetene. 18 års aldersgrense gjelder for alle kosmetiske behandlinger uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse.

Grunnet EU-reglement (beskrevet ytterligere i Helsepersonellloven) er det ikke lov for oss å nevne reseptbelagte legemidler noen steder. Vi har heller ikke lov gi informasjon om dette.
Informasjon om forventede sluttresultater og varighet samt eventuelle, bivirkninger/komplikasjoner vil bli gitt på konsultasjon. Om du lurer du på noe kan du kontakte oss på 413 16450 eller post@enhimmelskplass.no
Vi har da muligheten til å svare på dine spørsmål.

bottom of page